parallax background

Dijital Dönüşüm
Danışmanlığı

parallax background

Dijitalleşme Danışmanlığı


Teknolojik gelişmeler, tüm sektörlerde dijitalleşmeyi bir gereklilik haline getirmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretimden satışına kadar dijitalleşmenin katkılarından yararlanıldığında iş yükünün azaldığı ve verimliliğin artığı görülmektedir. Dijitalleşme danışmanlığı ile şirketinizin tüm operasyonlarını teknolojiyle bütünleştirerek verimliliğin artırılması konusunda sizlere yardımcı olmaktayım.

Dijital danışmanlık hizmeti öncesinde sunmuş olduğunuz ürün veya hizmete yönelik tüm departmanlarınızın mevcut durumlarını analiz etmekte ve sizler için en doğru yol haritasını birlikte çıkartabiliriz. Belirlenen yol haritası doğrultusunda şirketinizin belirlenen hedeflere en iyi şekilde ulaşması için birlikte çalışabiliriz. Satın alma, üretim, pazarlama, satış ve operasyon birimlerine dijitalleşmenin entegre edilmesi ile gelecek durum yol haritasını en iyi şekilde tasarlamayabiliriz.

Dijitalleşmenin belirli aşamaları bulunmaktadır. Dijital danışmanlık hizmeti ile şirketinizin departmanlarını ayrı ayrı entegre edebilir veya tamamen dijital odaklı çalışmaların yapılmasını isteyebilirsiniz. Üretim, satış ve pazarlamanın yanı sıra bilgi işlem, insan kaynakları, idari işler, muhasebe ve finans departmanlarındaki dijitalleşme ile şirketinizin verimliliğini üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

Fabrika Dijital Dönüşüm Danışmanlığı


Fabrikalar, dijital dönüşümün oldukça gerekli olduğu üretim merkezleridir. Geleneksel iş yapış şekilleri, iş yükünü artırmakta ve maliyet açısından dezavantajlı durumlar yaratmaktadır. Fabrika dijital dönüşüm danışmanlığından planlama, tedarik ve üretim aşamalarını birleştirebilir, entegre iş modellerinden maksimum verimi alabilirsiniz.

Fabrika dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetinden yararlandığınızda fabrikanızın büyük kazanımları elde etmesini birlikte başarabiliriz. Fabrikadaki işleyiş sırasında dijitalleşmeden yararlandığınız takdirde farklı uygulamalar birleştirilmekte ve ürün yaşam döngüsü görülebilmektedir. Fabrikanızdan çıkan ürünlerin kalite analitiği dahil olmak üzere maliyet değerleri de daha net kontrol altında tutulabilmektedir. Fabrika dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile modülerlik, hizmet oryantasyonu, gerçek zamanlı işlem, özerk yönetim, sanallaştırma ve karşılıklı çalışabilirlik ilkelerinin tamamına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

ERP Danışmanlığı


Her şirket kendine özgü özellikler taşımaktadır. İş süreci ve şirket kültürü, sizleri rakiplerinizden farklı kılmaktadır. Ancak farklı olmak, önde olmak anlamını taşımamaktadır. Dijital dünyaya geçmek isteyen şirketlere sunmuş olduğum ERP Danışmanlığı ile iş süreçleri ve çalışan iletişimi başta olmak üzere birçok farklı operasyonel birimde yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmekte ve geliştirici hamleleri birlikte kurgulayabiliriz.

ERP projelerini yönetmekte olduğum bu danışmanlık hizmeti, birbirinden farklı özellik ve amaçları bulunan tüm departmanları kapsamaktadır. Danışmanlık sürecinin başlamasının ardından şirketinizin her departmanını incelemekte, ihtiyacı olan yazılımları kurmakta, entegrasyonunu tamamlamakta ve kurumun ardından süreç hakkında yol gösterici olmaktayım.


Verimlilik Analizi


Verimlilik analizi, üretimin her noktası ile ilgili bilgi toplamanızı ve değerlendirme yapmanızı sağlamaktadır. Bu analizi sizler için gerçekleştirerek ürün veya hizmetlerin en kaliteli şekilde sürdürülmesine ve piyasadaki varlığını artırabilmesine yardımcı olmaktayım. Verimlilik analizinin ardından ortaya çıkan veriler, gerekli görülen iyileştirmeleri ve düzenlemeleri gözler önüne sermektedir. Üretimin tüm kanallarından toplanan veriler, tek bir yerde birleştirilerek ham veriyi oluşturur. Bu ham verileri işleyerek en doğru hamleyi yapmanıza yardımcı olmaktayım. Bu veriler ışığında; üretimdeki aldığınız verimi birlikte arttırabiliriz. .

Fabrika Dijitalizasyon Analizi


Fabrikanızda dijitalleşme adımlarını atmadan önce zorunlulukları ve iyileştirmeleri tespit etmeniz gerekmektedir. Fabrika dijitalizasyon analizi hizmeti ile fabrikanızın her üretim aşamasını incelemekte ve ihtiyaç ola noktalar için geliştirici müdahalelerde bulunmaktayım. Mevcut durum analizi ile gelecek planlamalarının temelini atmakta ve verimliliğin artmasına yardımcı olmaktayım. Fabrikaların dijitalleşmesi oldukça sancılı bir sürece dönüşebilmekte. Özellikle kendi bünyenizde çalışan bir dijitalizasyon uzmanı bulunmuyorsa; hem süreç çok uzaya bilmekte hem de istenilen verimden uzak bir senaryo ile karşılaşabilmekte. Bu tarz durumla karşılaşmamak için tüm süreci koordine etmekte ve periyodik raporlamalarla maksimum verim almanız için birlikte çalışmalarımızı sürdürebiliriz.


Darboğaz Analizi


Üretim aşamasında karşılaşılan darboğazlar; süreci yavaşlatmakta, aksaklıklara yol açmakta veya maksimum verimliliğin önünde büyük bir engel niteliği taşımaktadır. Darboğaz analizi ile işletmenizde sistemlerin maksimum performans vermesini engelleyen nokta veya noktaların tespitini gerçekleştirmekteyim. Yaşanan darboğazlar çalışan saatleri, ürün, malzeme ve bilgi gibi konularda kısıtlamaya yol açtığından istenilen performansın alınamamasını sağlar. Darboğaz analizi ile sistemden beklediğiniz verimi alabilir, sorunlu noktalar için düzeltmeleri yapabiliriz.


Dijital Dönüşüm
Hizmetleri


Dijitalleşme Danışmanlığı


Sunduğum danışmanlık hizmeti ile fabrika verimliliğinizi arttırmak ister misiniz?

Dijitalleşme Uygulamaları


Endüstri 4.0.'ın tüm yeniliklerini üretim tesisinize entegre etmek ister misiniz?