Dijital Dönüşüm
Uygulamaları

Dijitalleşme Uygulamaları


İçinde bulunduğumuz ve “Dijital Çağ” olarak adlandırılan bu dönem, dijitalleşmeyi gerekli kılmaktadır. Yenilikçi teknolojilerin işyerleri ile entegre edilmesi sonucunda var olan süreç iyileştirilmekte ve gelecek planlamasına yönelik hamlelerin önü açılmaktadır. Sektörde daha fazla yer edinmek isteyen şirketler için dijitalleşme uygulamaları bir tercih değil, zorunluluktur. Dijitalleşme Uygulamaları kapsamında ticari verimliliği artırmak, operasyonel aşamalarda alınan verimliliği artırmak, hedef kitleyi saptamak ve buna yönelik çalışma yapmak, potansiyel müşterilere ulaşmak, rakiplerden sıyrılmak ve yeni yöntemler ile gelişimi sağlamak için birlikte doğru hamleleri yapabiliriz.

(MES) Üretim Yönetim Sistemi


Üretim yönetim sistemi (MES), sistematik adımlar dahilinde kalite ve verimlilik noktalarında takibi kolaylaştıran ve maksimumu hedefleyen bir yazılımdır. MES sayesinde üretim aşamasında mevcut sistemin gücü değerlendirilmekte ve sürecin optimize edilmesinin önünü açmaktadır. MES’ten yararlanan şirketler, ürünün yaşam döngüsü hakkında tüm bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca mevcut takım bilgilerinin takibini kolaylaştırma ve maliyet hesabının doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Üretim yönetim sisteminin kurulu olduğu şirketlerde üretimde yaşanan tüm gelişmeler hızlı şekilde takip edilir. Üretim ve satış aşamalarında yüksek kalitenin sürdürülmesi için tüm faaliyetleri izler ve senkronizasyonunu tamamlar. İşleyişteki tüm veriler anlık olarak sistemden görülebilmektedir. Tüm kademelerdeki raporlara kısa süre içerisinde ulaşılabildiğinden sorunlara daha hızlı müdahale edilebilir, israfı azaltabilir ve tüm kontrolün sizde olmasını sağlar.

Kestirimci Kalite


Kestirimci kalite, üretim aşamasında duraksama ve kayıp olmadan kalitenin artırılması amacıyla yapılan müdahaleleri kapsamaktadır. Ürünlerdeki kalitenin artması ve tasarrufun sağlanması ile elde edilen gelir, şirketin bütçesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca önleyici bir görev üstlenerek gelişimin kesintisiz şekilde devam etmesinin önünü açmaktadır.


Kestirimci Bakım


Kestirimci bakım, üretim aşamasında kesintiye yol açabilecek kusur ya da anomalilerin önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. Veri analizi araçları ve teknikleri kullanılarak uygulanan bu işlemde bakım ihtiyaçları hakkında bilgi toplanmakta ve üretim hattını etkileyebilecek olası problemlere müdahale edilmektedir.

Nesnelerin interneti teknoloji ise çalışan ve sensörlerden toplanılan veriler ile hareket eden kestirimci bakım, işletmeniz için şu avantajları sağlamaktadır:


  • Uzun vadede bakım maliyetlerini azalmakta ve üretimin kesintiye uğramasını engellemektedir. Beklenmedik arızalarda üretim uzun süre durabilmektedir. Bu süre, kestirimci bakım ile minimuma indirilmektedir.
  • Üretim aşamasında kullanılan ekipmanların bakımlarının sadece gerektiği anlarda yapılmasını sağlamaktadır. Bu sayede gereksiz yere ortaya çıkan bakım masrafı engellenmektedir.
  • Operasyonel maliyetleri azaltmaktadır.
  • Bakım ve onarımlar, problem öncesinde yapıldığından beklenmeyen arıza sayısı düşmektedir.

Üretim Takibi


Üretim takibi sistemleri, işletmenizdeki üretim faaliyetlerinin ilk aşamadan son aşamaya kadar takip edilmesini sağlamaktadır. Bu sistemler sayesinde tedarik, üretim, depolama ve satış gibi tüm faaliyetler tek bir panel üzerinden takip edilebilmektedir. Sistemin sunduğu avantajlardan yararlanılarak verimlilik artırılmakta, iş yükü azaltılmakta ve olası problemlere karşı kısa sürede pozisyon alınabilmektedir.


Robot Otomasyon Projeleri


Robot Otomasyon Projeleri, iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan otomatikleştirmeyi sağlamaktadır. Bu projeleri hayata geçirerek işletmenizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktayım. Böylelikle katma değeri daha yüksek işlere imza atabilir ve verimli çalışmalara imza atabilirsiniz.


Dijital Dönüşüm
Hizmetleri


Dijitalleşme Danışmanlığı


Sunduğum danışmanlık hizmeti ile fabrika verimliliğinizi arttırmak ister misiniz?

Dijitalleşme Uygulamaları


Endüstri 4.0.'ın tüm yeniliklerini üretim tesisinize entegre etmek ister misiniz?